rscholte.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  SEO
   

   
  Bijdrage leveren?
  Reageer en ik zet
  hem erbij!
   
  Kijk ook op:

   
  Ook zo'n prettige ervaring met NUON?
  Ik kreeg een relaas onder ogen over een poging goedkoper uit te zijn bij je eigen energie-leverancier maar dat pakt even anders uit. 
  Een gewaarschuwd mens, zullen we maar zeggen.
   
  Vooropgesteld, ik heb een contract toegezonden gekregen en door er niet tegen te ageren ben ik formeel akkoord gegaan met de inhoud daarvan. Ik ben mij er dus van bewust dat ik op het eerste gezicht juridisch niet sterk sta, maar ik ga proberen aan te tonen dat dat toch iets genuanceerder ligt.Nuon is namelijk tekortgeschoten in de informatieverstrekking waardoor een goede beoordeling van de overeenkomst niet mogelijk was.
  Ook mag van een doorsnee consument niet verwacht worden dat hij de nodige scepsis hanteert bij het aangaan van een overeenkomst met een onder een breed publiek bekend bedrijf als Nuon.

  Ik maak bezwaar omdat ik mij misleid acht. Het gaat mij dus slechts deels om de uitwerking van de overeenkomst, maar voornamelijk om de totstandkoming ervan.

  Op 7 april 2011 heb ik met Nuon gebeld om mijn tarief vast te zetten, aanleiding was een spotje van Nuon op televisie. Ik wilde niet méér gaan betalen, dus ben ik een contract voor een jaar aangegaan.
  Tijdens het gesprek is mij niet verteld dat ik per direct een hoger tarief moest gaan betalen dat 20% boven het tarief lag dan ik op dat moment betaalde. Ook in het mij toegezonden contract staat dat niet, er staan weliswaar tarieven, maar er wordt geen enkel vergelijk gemaakt met de oude tarieven.

  Doordat er één tarief stond ben ik ervan uitgegaan dat dat het tarief was dat ik al betaalde, het zou een teken van wantrouwen zijn dit te gaan controleren, ik was in de veronderstelling dat Nuon een ondernemer was in de traditie van ‘Goed Hollandsch Koopmanschap’, kortom die ik dus kon vertrouwen.
  Dus, als er ook maar ergens of op wat voor manier dan ook, gestaan had dat het oude en het nieuwe tarief zoveel in mijn nadeel zouden verschillen was mij dat zeker opgevallen en had ik bezwaar gemaakt. Ook als mij dat telefonisch duidelijk was gemaakt had ik geen akkoord gegeven. Maar dat heeft Nuon dus niet gedaan waardoor een vergelijk niet mogelijk was.

  In januari 2012 krijg ik de jaarafrekening waaruit blijkt dat Nuon per de datum dat ik een jaarcontract aanging de tarieven eerst fors heeft verhoogd. Als je dan met Nuon belt wordt er steevast naar het contract verwezen en dat ik daarmee akkoord ben gegaan door er geen bezwaar tegen aan te tekenen.
  Waar aan voorbij wordt gegaan is het feit dat niemand een contract voor een jaar aangaat als dat in zijn nadeel is. En dat was in mijn geval wel zo want ik ging terstond meer betalen, alleen blijft het maandbedrag gelijk dus merk je het pas na afloop als de jaarafrekening komt.

   
  Maar stel, Nuon heeft voor de volle 100% gelijk heeft en er is niets geks gebeurd, waarom kan ik dan nu terstond zonder boete nog voor het bereiken van de einddatum van mijn huidige overeenkomst over naar een nieuw contract waarbij de tarieven 10% lager liggen dan de huidige?
  Ik ben misleid op 7 april 2011 toen mij niet werd verteld dat ik meer moest gaan betalen, ik weet zeker dat mij toen is voorgespiegeld dat ik voordeliger uit zou zijn maar Nuon zegt geen transcriptie te kunnen overleggen van hetgeen besproken is. In het contract wordt ook nergens gezegd dat ik meer ga betalen, alleen de tarieven waartegen ik op dat moment moet gaan betalen staan vermeld, de oude niet.

  Dat ik teveel betaal wordt eens te meer duidelijk als ik op 25 januari 2012 een brief van Nuon krijg, daar staat in dat mijn tarief voor 2012 ongewijzigd blijft, er blijkbaar op rekenende dat ik zo gek ben om niet te gaan shoppen, immers, ik was al in de veronderstelling goedkoop uit te zijn want dat was nu eenmaal mijn intentie met het vastleggen voor een jaar in 2011.
  Maar door de jaarafrekening zag ik het enorme verschil in tarief, ik ben gewoonweg gek geweest dit aan te gaan temeer ik nu, bijna een jaar later tegen een goedkoper tarief bij diezelfde Nuon terecht kan. Dat andere aanbieders nog goedkoper zijn laat ik verder buiten beschouwing om het zuiver te houden.

  Mijn ernstige bezwaar is dat ik mij misleid voel, dat dat strikt genomen recht gezet had kunnen worden als ik de tarieven in het toegezonden contract had vergeleken met de oude tarieven is op zich juist maar ik vind dat Nuon die erbij had moeten voegen, zeker omdat die hoger waren dan wat ik betaalde.
  Het lijkt erop dat Nuon in de spotjes op televisie een suggestie heeft gewekt die in stand werd gehouden tijdens een telefoongesprek en dat de nadelige kanten voor mij als consument van goed vertrouwen, onvermeld zijn gebleven. Ook in het contract dat naderhand is toegezonden.

  Of de tarieven later in 2011 ook voor mij gestegen zouden zijn bij handhaving van het oude contract doet ook niet ter zake omdat mij al gebleken is dat die lager uitgevallen zouden zijn dan wat mij vanaf 1 mei 2011 in rekening is gebracht. Immers, Nuon biedt mij nu een lager tarief aan.
  “Dit zijn de huidige tarieven”, zo werd mij tweemaal verteld. Dus, bij een stijgende markt krijg ik een lager tarief? Ik ben eventjes goed afgezet door Nuon in 2011.

  Ik verwacht dat Nuon mij financieel tegemoet komt voor de periode waarover ik een fors hoger tarief in rekening gebracht heb gekregen dan nodig was geweest als Nuon mij correct en volledig had ingelicht.
  Ook verwacht ik dat Nuon in haar contracten aangeeft wat het oude en het nieuwe tarief is zodat consumenten zelf en op eenvoudige wijze hun voordeel kunnen berekenen.

  Door mij nu een lager tarief aan te bieden en de contractsbreuk zonder gevolgen voor mij aan te bieden geeft Nuon toe dat er iets niet in de haak is geweest. Dat er premies en lagere tarieven gelden voor nieuwe klanten is alom bekend, dat doen anderen ook. Ergens had ik dus meer van Nuon verwacht maar misschien zijn er wel duizenden mensen die op bovenstaande wijze teveel voor hun energie betalen.

  Let u dus goed op als u een contract aangaat, met welke leverancier dan ook, ze zullen zeker de nadelige kantjes niet benadrukken dus is het zaak alles goed door te lezen. Bovenstaande zaak wordt aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie en de kans is groot dat klager gelijk krijgt maar in veel andere gevallen ligt het misschien niet zo helder.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl