rscholte.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  SEO
   

   
  Bijdrage leveren?
  Reageer en ik zet
  hem erbij!
   
  Kijk ook op:

   
  Bilderberg staat buiten de wet en boven de politiek
  Mijn rechtsgevoel krijgt wel eens een knauw als ik verhalen lees over niet vervolgde misdrijven terwijl het bewijs overduidelijk aanwezig is. Iedereen heeft wel eens van die tandenknars momenten maar er is meer wat we niet weten, sterker nog, er is veel wat we ook niet mogen horen. Misschien zelfs wel niet 'willen' horen.
   
  En toch wordt er over het algemeen aangenomen dat het 'goed' voor ons is.
   
  Bilderberg
  Na de oorlog zou blijken dat Prins Bernhard een stevige greep op de wereldpolitiek had. Zijn charme en inzichten werden door velen geroemd en omhelsd. Voor een groot deel heeft dat volgens mij te maken met drie dingen:
  1. de Prins vloog ook tijdens de oorlog over de gehele wereld om wereldleiders te ontmoeten, hij had zijn zetel in Londen naast de Koningin die in hem meer vertrouwen had dan in haar regering in ballingschap die zij herhaaldelijk daadkracht verweet
  2. de Prins zag dat de oorlog te lang zou gaan duren als de Engelsen hun strategie niet zouden bijstellen, operatie Market Garden werd een drama en daarmee kreeg Bernhard gelijk
  3. de Prins wist altijd spreekwoordelijk 'van de prins geen kwaad'. Hij opereerde alsof hij zelf op de troon zat en voelde zich onschendbaar door de ruggensteun van eerst Wilhelmina, zijn schoonmoeder en later zijn vrouw Koningin Juliana.
  Zijn invloed op de wereldpolitiek wordt het beste onderstreept door zijn voorzitterschap van de Bilderbergconferenties. U heeft er wellicht wel eens van gehoord maar wat het precies is weten alleen de deelnemers.
   
  Illustere gezelschappen
  De Bilderberggroep is samengesteld uit de top van het bedrijfsleven, de politiek, de pers, de bancaire wereld en  de wetenschap. Het zijn dus altijd mensen die anderen aansturen. Een Minister-President, een troonsopvolger, de topman van Shell, hoogaangeschreven wetenschappers en hoofdredacteuren kunnen deel uitmaken van de groep.
   
  De naamgever van de groep is een hotel in Nederland te Oosterbeek. In 1954 drong het besef door dat de anti-communistische houding van het westen averechts zou kunnen gaan werken. Met name Joseph Luns in Nederland trok fel van leer als het over het Russiche model ging.
  Een aantal kopstukken uit de wereldpolitiek staken de koppen bijeen. Voorzitter van deze eerste conferentie werd Prins Bernhard. Twintig jaar lang zou hij die rol op zich nemen totdat hij misbruik maakte van zijn positie en steekpenningen aannam.
  Koningin Beatrix, dochter van de Prins, zo u zou moeten weten, nam zijn rol over. Momenteel is die taak weggelegd voor een Belgische zakenman.
   
  Tijdens die eerste conferentie werd er gezocht naar een manier om het Russische model te gedogen maar dan wel in de landen die onder directe invloed stonden van Rusland. Het aanwakkerende communisme in het  westen moest een halt worden toegeroepen.
  Op zich lijkt dit op een compromis: daar wat meer, hier wat minder communisme. Zoals bedoeld werd het uitgevoerd en bereikt.
   
  Anti-communisme steekt tijdens WO2 reeds de kop op
  Het verzet in Nederland bestond uit twee groepen, de Binnenlandse Strijdkrachten, een rechts initiatief dat slecht georganiseerd was en een doorn in het oog van Prins Bernhard en de regering.
  Maar zo was er ook het wel goed georganiseerd linkse, communistische verzet. Hannie Schaft is een van de meest in het geheugen gegrifte personen maar er zijn er uiteraard meer. Op het eind van de oorlog probeert Bernhard erachter te komen hoe sterk het linkse verzet is, hij initieert wat onderzoekjes maar een goed beeld krijgt hij niet. De onderzoekers willen namelijk ook de positieve kanten laten zien en tegelijkertijd de negatieve kanten van de Nederlandse regering tijdens de oorlog.
  Daar zit Bernhard niet op te wachten dus wordt dit op zijn beloop gelaten.
   
  Als het communisme echter steeds meer greep op de wereldpolitiek krijgt besluiten kopstukken uit het bedrijfsleven en de politiek de koppen bij elkaar te steken. De Bilderbergroep is een feit.
  Als Joseph Luns daar verschijnt is de prins op zijn zachtst gezegd 'not amused'.  Maar wat kun je doen. De Prins wist daar wel raad op. Achter de schermen worden figuren die te extreem de ene of de andere kant op kijken geweerd.
   
  Zo ontstaat een groep eindbeslissers die de gulden middenweg bewandelen. Omdat dit de stabiliteit van de deelnemende landen ten goede zal komen besluit de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA de conferenties te financieren.
  Mede hierdoor ontstaat de noodzaak de bijeenkomsten strikt geheim te houden en ervoor te zorgen dat er niet naar buiten komt wie de aanwezigen zijn.
   
  Wereldhandel en -politiek bepaald door een select gezelschap
  De diverse confederaties (Arabische liga, Russisch blok, Azië, Latijns-Amerika, EU) hebben in toenemende mate kritiek op de Bilderbergroep omdat ze on-democratisch zou zijn. Besluiten zouden buiten de geldende regels om worden genomen.
   
  Als je weet dat staatshoofden, captains of industrie, media-magnaten en regeringsleiders aan de touwtjes trekken in hun eigen land, weet je wat de consequenties zijn als ze elkaar opzoeken. De sfeer tijdens de bijeenkomsten zijn als volgt te omschrijven:
  • streng en een strakke regie tijdens de relatief korte sessies
  • los en gemoedelijk tijdens de lange 'aftersit'.
  U mag zeggen wanneer er deals worden gesloten?
   
  Of de Bilderberggroep heeft bijgedragen aan de stabiliteit in de wereld of juist tweespalt heeft gezaaid tussen mogendheden zal altijd een vraag blijven omdat er niets naar buiten komt wat er besproken wordt en je nooit zult weten hoe het zou zijn geweest zonder de Bilbergconferenties.
  Vast staat dat de invloed van de Bilderberggroep uitstijtgt boven nationale regeringen, banken en gemeenschappen als de EU.

  En doet een dergelijk totalitair systeem u nou ook niet een beetje denken aan de grondslagen van het communisme? Wellicht dat de dames en heren iets opstaken van beide kanten en de gulden middenweg kozen zoals ooit de eerste conferentie ook ten doel had. Niet teveel tegen Rusland, ook niet teveel met ze.
   
  If you can't beat your enemy, join them!
   
  Wat mij betreft een gevalletje van 'behind the scenes'.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl