rscholte.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  SEO
   

   
  Bijdrage leveren?
  Reageer en ik zet
  hem erbij!
   
  Kijk ook op:

   
  Economie kan zo eenvoudig zijn!
   
  Het lijkt erop dat de draagkracht onder het lente-akkoord tanende is, en dat is niet zo gek natuurlijk. Veel Nederlanders vinden dat er bezuinigd kan worden op ontwikkelingshulp en dat de BTW op kunst omhoog mag.
  Veel van de maatregelen die genomen werden door VVD, CDA en PVV zijn teruggedraaid door vijf politieke partijen die hun legitimiteit baseren op verkiezingen in een tijd dat er geen zicht was op een forse aanslag op de portemonnee van de burger.
  Daarmee zijn de huidige bezuinigingen controversieel.
   
  Maar de EU rammelt aan de poort en eist iets van Nederland waar Griekenland jaren over mag doen, "onverteerbaar", vinden veel Nederlanders die terugkomen op hun steun aan het CDA en de VVD.
   
  "Ik vrees dat de PvdA gelijk heeft", zo hoorde ik van de week een econoom uit het rechtse kamp zeggen. En inmiddels roept Wiegel dat de VVD een strategische fout heeft begaan door o.a. met Groen Links een akkoord te sluiten.
   
  Maar hoe zit dat met uw eigen economie?
  U gaat het om uw eigen knip, als het er op aankomt denkt iedereen eerst aan zijn eigen belang, daarin verschillen we dus niets van de Grieken. Maar hoe werkt economie eigenlijk? Ik begrijp niet dat er geen een politicus is die dat eens helder uit kan leggen.
  Een poging!
   
  Stel, u wilt iets kopen dat 1.000 Euro kost, u heeft 800 Euro op de bank en 200 Euro in uw zak. Aan al uw andere verplichtingen kunt u voldoen. Dat aspect laten we even buiten beschouwing.
  Op een dag denkt u "ik ga het kopen".
   
  Maar wat nu als de regering de tekorten die het zelf veroorzaakt heeft op u wil verhalen? Ze schrapen van uw banksaldo 100 Euro af, u houdt nog voldoende over, dat denkt de regering en u hoeft nog niet naar de voedselbank.
  Maar u houdt dus maar 900 Euro over, u kunt die aankoop van 1.000 Euro niet doen!
   
  Niets aan de hand op het oog, maar doordat u niets uitgeeft stokt de economie. Uw geld komt niet terecht bij een bedrijf dat daarmee zijn personeel kan betalen die op zijn beurt weer wat kan uitgeven.
  Maar stel dat u die 100 Euro had mogen behouden en die aankoop wel zou hebben gedaan? 
   
  De regering zou dan al 19% BTW binnen hebben, oftewel, bijna twee honderd Euro. De ondernemer betaalt belasting, zijn werknemer ook, de toeleveringsbedrijven, noem maar op. Van uw 1.000 Euro komt via allerlei belastingen een derde bij de overheid terecht, laten we zeggen 300 Euro.
   
  Een eenvoudige rekensom leert dat de regering 1.000 Euro binnenkrijgt maar 300 Euro laat liggen, per saldo schiet de overheid er dus 200 Euro bij in. Als zij u uw eigen economie op gang laat houden bent u blij want u heeft een nieuwe aanwinst en het land vaart er wel bij omdat het geld weer rolt.
  Als iemand nu nog roept dat hij niet begrijpt waarom de Nederlandse economie stokt dan moet die opgesloten worden of eens met Angela Merkel gaan babbelen.

  Lees meer...
  Pardoes popte er bij mij een vraag op. Wat vreet mevrouw Halsema tegenwoordig eigenlijk uit?
   
  Zo plots is het niet hoor, ik volgde gisteren wat discussies over de aanslagen in Noorwegen, ik houd me daar afzijdig van want alles lijkt al gezegd en ieder woord is er feitelijk een teveel. Maar Femke Halsema deed een behoorlijke duit in het zakje totdat ze iets teveel van repliek werd gediend.
  Ze maakte wat onhandige opmerkingen en kon daar ondanks de pogingen die zij deed niet meer omheen zeilen. Iets wat haar in de kamer altijd goed afging, maar daar droeg zij dan ook collectieve verantwoordelijkheid, gedeelde smart dus.

  Ze besloot met: "voorlopig Twitter ik niet meer!" Op het pikkie getrapt is niet helemaal op zijn plaats maar de strekking is duidelijk. Een van haar Twitterende maatjes is Bas Paternotte, journalist voor HP/ De Tijd en rondstrooier van wat andere journalistieke producten. Hij verklaarde zich solidair met haar.
  Hij zou pas weer gaan Twitteren als Femke 'back on track' zou zijn. Nou, dat duurde precies één maaltijd want het dreigement (ik dacht meer aan een mooie belofte) bleek loos te zijn. En ook daarmee was Bas het natuurlijk razendsnel eens.
   
  Prima hoor, echt geweldig. Maar wat vreet mevrouw Halsema eigenlijk zo de gehele dag uit nadat zij de kamer verliet? Alom zal bekend zijn dat zij GroenLinks van tien naar tien zetels hielp in evenzovele jaren en dat zij er persoonlijk verantwoordelijk voor was dat regeringsdeelname nooit realiteit is geworden, terwijl dat voor het grijpen lag.

  Bekijk de TL van Femke op Twitter eens, die heeft echt een zee van tijd. Mooi land toch, Nederland.

  Lees meer...
  Mijn rechtsgevoel krijgt wel eens een knauw als ik verhalen lees over niet vervolgde misdrijven terwijl het bewijs overduidelijk aanwezig is. Iedereen heeft wel eens van die tandenknars momenten maar er is meer wat we niet weten, sterker nog, er is veel wat we ook niet mogen horen. Misschien zelfs wel niet 'willen' horen.
   
  En toch wordt er over het algemeen aangenomen dat het 'goed' voor ons is.
   
  Bilderberg
  Na de oorlog zou blijken dat Prins Bernhard een stevige greep op de wereldpolitiek had. Zijn charme en inzichten werden door velen geroemd en omhelsd. Voor een groot deel heeft dat volgens mij te maken met drie dingen:
  1. de Prins vloog ook tijdens de oorlog over de gehele wereld om wereldleiders te ontmoeten, hij had zijn zetel in Londen naast de Koningin die in hem meer vertrouwen had dan in haar regering in ballingschap die zij herhaaldelijk daadkracht verweet
  2. de Prins zag dat de oorlog te lang zou gaan duren als de Engelsen hun strategie niet zouden bijstellen, operatie Market Garden werd een drama en daarmee kreeg Bernhard gelijk
  3. de Prins wist altijd spreekwoordelijk 'van de prins geen kwaad'. Hij opereerde alsof hij zelf op de troon zat en voelde zich onschendbaar door de ruggensteun van eerst Wilhelmina, zijn schoonmoeder en later zijn vrouw Koningin Juliana.
  Zijn invloed op de wereldpolitiek wordt het beste onderstreept door zijn voorzitterschap van de Bilderbergconferenties. U heeft er wellicht wel eens van gehoord maar wat het precies is weten alleen de deelnemers.
   
  Illustere gezelschappen
  De Bilderberggroep is samengesteld uit de top van het bedrijfsleven, de politiek, de pers, de bancaire wereld en  de wetenschap. Het zijn dus altijd mensen die anderen aansturen. Een Minister-President, een troonsopvolger, de topman van Shell, hoogaangeschreven wetenschappers en hoofdredacteuren kunnen deel uitmaken van de groep.
   
  De naamgever van de groep is een hotel in Nederland te Oosterbeek. In 1954 drong het besef door dat de anti-communistische houding van het westen averechts zou kunnen gaan werken. Met name Joseph Luns in Nederland trok fel van leer als het over het Russiche model ging.
  Een aantal kopstukken uit de wereldpolitiek staken de koppen bijeen. Voorzitter van deze eerste conferentie werd Prins Bernhard. Twintig jaar lang zou hij die rol op zich nemen totdat hij misbruik maakte van zijn positie en steekpenningen aannam.
  Koningin Beatrix, dochter van de Prins, zo u zou moeten weten, nam zijn rol over. Momenteel is die taak weggelegd voor een Belgische zakenman.
   
  Tijdens die eerste conferentie werd er gezocht naar een manier om het Russische model te gedogen maar dan wel in de landen die onder directe invloed stonden van Rusland. Het aanwakkerende communisme in het  westen moest een halt worden toegeroepen.
  Op zich lijkt dit op een compromis: daar wat meer, hier wat minder communisme. Zoals bedoeld werd het uitgevoerd en bereikt.
   
  Anti-communisme steekt tijdens WO2 reeds de kop op
  Het verzet in Nederland bestond uit twee groepen, de Binnenlandse Strijdkrachten, een rechts initiatief dat slecht georganiseerd was en een doorn in het oog van Prins Bernhard en de regering.
  Maar zo was er ook het wel goed georganiseerd linkse, communistische verzet. Hannie Schaft is een van de meest in het geheugen gegrifte personen maar er zijn er uiteraard meer. Op het eind van de oorlog probeert Bernhard erachter te komen hoe sterk het linkse verzet is, hij initieert wat onderzoekjes maar een goed beeld krijgt hij niet. De onderzoekers willen namelijk ook de positieve kanten laten zien en tegelijkertijd de negatieve kanten van de Nederlandse regering tijdens de oorlog.
  Daar zit Bernhard niet op te wachten dus wordt dit op zijn beloop gelaten.
   
  Als het communisme echter steeds meer greep op de wereldpolitiek krijgt besluiten kopstukken uit het bedrijfsleven en de politiek de koppen bij elkaar te steken. De Bilderbergroep is een feit.
  Als Joseph Luns daar verschijnt is de prins op zijn zachtst gezegd 'not amused'.  Maar wat kun je doen. De Prins wist daar wel raad op. Achter de schermen worden figuren die te extreem de ene of de andere kant op kijken geweerd.
   
  Zo ontstaat een groep eindbeslissers die de gulden middenweg bewandelen. Omdat dit de stabiliteit van de deelnemende landen ten goede zal komen besluit de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA de conferenties te financieren.
  Mede hierdoor ontstaat de noodzaak de bijeenkomsten strikt geheim te houden en ervoor te zorgen dat er niet naar buiten komt wie de aanwezigen zijn.
   
  Wereldhandel en -politiek bepaald door een select gezelschap
  De diverse confederaties (Arabische liga, Russisch blok, Azië, Latijns-Amerika, EU) hebben in toenemende mate kritiek op de Bilderbergroep omdat ze on-democratisch zou zijn. Besluiten zouden buiten de geldende regels om worden genomen.
   
  Als je weet dat staatshoofden, captains of industrie, media-magnaten en regeringsleiders aan de touwtjes trekken in hun eigen land, weet je wat de consequenties zijn als ze elkaar opzoeken. De sfeer tijdens de bijeenkomsten zijn als volgt te omschrijven:
  • streng en een strakke regie tijdens de relatief korte sessies
  • los en gemoedelijk tijdens de lange 'aftersit'.
  U mag zeggen wanneer er deals worden gesloten?
   
  Of de Bilderberggroep heeft bijgedragen aan de stabiliteit in de wereld of juist tweespalt heeft gezaaid tussen mogendheden zal altijd een vraag blijven omdat er niets naar buiten komt wat er besproken wordt en je nooit zult weten hoe het zou zijn geweest zonder de Bilbergconferenties.
  Vast staat dat de invloed van de Bilderberggroep uitstijtgt boven nationale regeringen, banken en gemeenschappen als de EU.

  En doet een dergelijk totalitair systeem u nou ook niet een beetje denken aan de grondslagen van het communisme? Wellicht dat de dames en heren iets opstaken van beide kanten en de gulden middenweg kozen zoals ooit de eerste conferentie ook ten doel had. Niet teveel tegen Rusland, ook niet teveel met ze.
   
  If you can't beat your enemy, join them!
   
  Wat mij betreft een gevalletje van 'behind the scenes'.
  Lees meer...
  Er wordt een dikke 10 miljard overgemaakt naar Griekenland maar dat is slechts een tiende van wat het land echt nodig heeft aan geld-injecties. Met een schuld van 350 miljard Euro kan dit land niet meer uit de economische crisis komen. Daar hoef je geen glazen bol voor te hebben.
   
  En de Sirtaki rondom de miljarden gaat ook ons treffen, want:
  1. Van de rijke landen die het meeste bijdragen aan de EU worden steeds grotere offers gevraagd. Spanje is pas sinds twee jaar een netto betaler, tot 2008 ging er meer geld naar dit land dan dat er uitkwam, Portugal is nog erger. Zij zitten diep in een eigen crisis dus zullen geen cent overmaken
  2. Zowel in Griekenland, Spanje als Portugal draait de economie voor 70% op de zomermaanden, dat betekent dat er veel tijdelijk werk is, al die seizoensarbeiders komen in één keer weer op de vraagmarkt terecht, oftewel, die kloppen aan bij de regering om bijstand
  De EU verplichtte landen als Portugal en Spanje hun sociale voorzieningen op een hoger plan te brengen. In Spanje bijvoorbeeld moest je vroeger tien jaar gewerkt hebben alvorens je een uitkering kreeg. Dat werd veranderd naar...niets!
  Als je nu een paar maanden in de horeca hebt gewerkt en op straat komt te staan krijg je een uitkering tot het volgende seizoen. Je ziet het in Spanje om je heen, veel verborgen werkeloosheid.
   
  De horeca neemt goedkoper personeel in dienst, het liefst uit Oost-Europa want die kosten weinig en spreken beter Engels dan de gemiddelde Portugees, Griek of Spanjaard en ze laten ze per dag langer werken. Rond 10 september vliegen ze er uit. Maar er zijn nu al bars en restaurants die het met minder personeel doen dan een jaar geleden.
   
  Het is dus aan de dwangmaatregelen van de EU zelf te wijten dat landen als Griekenland en Spanje in de ellende zitten. Want ze legden wel regeltjes op maar droegen geen oplossingen aan. Want waarom denkt u dat er verdragen worden gesloten om achter geheime rekeningen en villa's te komen van vermogende Nederlanders?
  Dat is omdat zuidelijke landen de verkregen rentes en de waardes van die huizen niet opgaven aan het land waar iemand belastingplichtig is. En dat is nog niet eens het ergste.
   
  In de zuidelijke landen wordt er geen vermogensbelasting geheven. Rentes en villa's worden dus niet belast terwijl dat formeel wel zou moeten. De redenering van de Nederlandse fiscus is ook niet 'er wordt elders betaald dus dat is goed', nee, 'er is elders een regeling om vermogensbelasting te heffen maar of die wordt uitgevoerd interesseert ons niet'. 
   
  En daarom zitten Nederlanders in Portugal te gniffelen want ze vangen rente op hun spaargeld en over hun huis betalen ze geen cent belasting. Daar heeft de EU namelijk nooit in voorzien. Je hoeft alleen maar een papiertje te tekenen dat je in Nederland belastingplichtig bent en hup, je betaalt geen cent belasting.
  Als je in Spanje een café hebt vraagt de belasting of je wat wil betalen. 5 tot 10 procent bijvoorbeeld van je winst, dat doe je en je bent van ze af. Zij blij, jij blij. Er wordt niets doorgegeven aan Nederland. En Griekenland schijnt dus tien keer erger dan Spanje te zijn en echt, de crisis is in Spanje nog in volle gang maar de volgende staat al voor de deur.
   
  En de EU staat er bij en kijkt ernaar. Want de onwetende burgers betalen uiteindelijk toch de rekening.
  Lees meer...
  Wie is hier nou dom?
  Soms denk ik wel eens, 'ben ik nou gek of zijn anderen niet goed bij hun hoofd?' Gisteren en vandaag lees ik dat er langs het spoor weer koper is gestolen en dat treinreizigers veel overlast hadden door vertragingen.
   
  De NS zegt er 'alles' aan te doen om de diefstal te voorkomen en zet dan ook honderden bewakers in langs trajecten die populair zijn bij koperdieven. Het helpt niets.
   
  Er zijn twee dingen die de overheid zou kunnen (lees: moeten) doen om de NS de helpende hand te reiken waardoor in ieder geval de overlast voor de treinreizigers verminderd wordt. Maar ook reizigers die er niet direct last van hebben krijgen te maken met de gevolgen van koperdiefstal langs het spoor want wie denkt u dat er uiteindelijk opdraait voor de kosten?
   
  Niet zwaarder maar middeleeuwser straffen
  Er wordt wel eens beweerd dat zwaarder straffen helpt, in de Verenigde Staten is inmiddels wel gebleken dat een langere detentie helemaal niet leidt tot minder crimineel gedrag. Maar wat wel kan helpen is het verblijf in een gevangenis minder luxe maken. Ik ken iemand die regelmatig wordt opgepakt en dan voor enige tijd in de gevangenis beland, 'prima hotel' zegt ie dan. Hij heeft het er beter dan waar hij woont als hij NIET in de gevangenis zit.

  Voor Oost-Europeanen geldt hetzelfde, die hebben er totaal geen moeite mee een paar dagen in een staatshotel te overnachten. Goed eten, lekker matras, televisie kijken. Gewoon een korte vakantie en hup, daarna weer snel aan het 'werk'.
   
  Maar hoe zou het voor die lui zijn als ze op een harde ondergrond moeten slapen, en alleen wat brood krijgen, geen televisie op de kamer hebben en moeten pissen en poepen in de eigen cel? Om maar niet te spreken van het 'luchten', dat is nu nog even lekker sporten en ouwenelen met de boys. Zet ze maar aan het werk zou ik zeggen.

  Pak de opkopers aan, dan verdwijnen de verkopers vanzelf
  Waar blijft al dat gejatte koper? Iemand moet er iets mee doen, wie koopt het op en verkoopt het vervolgens weer door? Als er invallen worden gedaan bij opkopers en er wordt niet traceerbaar koper gevonden dan geef je die lui een hele zware douw. Dan stopt de illegale handel vanzelf omdat de opkoper zijn winst op ziet gaan aan boetes.
   
  Verlang van iedere opkoper dat hij de verkoper registreert, als de opkoper dergelijke gegevens niet kan tonen bij een controle is hij de klos. Want die verkoper is al lang verdwenen en ach, als die al gepakt wordt vindt hij dat weekend-arrangement van reisorganisatie de Nederlandse Staat niet eens zo erg.
   
  Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom?
  Lees meer...

  PVV en het kiezerspotentieel
  (door Frank Breton)

  Als je ziet wat Wilders aan regeringsmaatregelen steunt en hoeveel mensen dat in de portemonnee treft lijkt er iets scheefs te zitten.

  Dat zegt niets over de standpunten van Wilders t.a.v. de Islam, die kun je steunen of niet, zijn zienswijze daarin veranderd namelijk niet zo snel.
  Maar het is wat je erbij krijgt aan maatregelen die de hogere inkomens ontzien en de middengroepen, kleine ondernemers en sociaal zwakkeren belasten. Het is een simpele rekensom. Er zijn in Nederland meer mensen met een laag inkomen dan Islamhaters. Aan het aantal PVV-stemmers afgemeten zou je het omgekeerde denken.

  Ik zeg dus niet dat ik Wilders pruim of er niet op stem. Iedereen die op Wilders stemt moet ook naar het beleid kijken dat door de PVV gedoogd wordt en of dat beleid voor hem of haar positief of negatief uitpakt. Als je alleen voor de Islamstandpunten gaat moet je de rest er voor lief bijnemen en niet zeuren. Dat verbaasde me namelijk toen het OV staakte en een buschauffeur de PVV verwijten maakte.

  Uit onderzoek bleek al eens dat één derde van de VVD stemmers niets van die partij hoefde te verwachten. Het zal mij niet verbazen als dat percentage bij de PVV hoger ligt. Maar het is aan jou om aan de hand van de inhoud van je portemonnee te bepalen welke inhoud van een politieke partij daarbij hoort.
  Lees meer...
  Mijn mond viel zowaar open toen ik gisteren Huub Oosterhuis hoorde zeggen dat onze Koningin tijdens de haar uitgesproken kerstrede niet mocht zeggen wat zij wilde en dat ze daar moeite mee heeft.
  Volgens mij is het al jaren zo dat de minister-president de laatste hand heeft in alles wat de Koningin doet, zo ook met de door haar uitgesproken troonrede en kerstboodschap. Niets nieuws dus.
   
  Mijn gedachten gingen wel even terug naar het Tarhirplein in Cairo waar miljoenen onlangs nog streden om te mogen zeggen wat ze wilden, staan wij straks op de Dam omdat we niets meer mogen zeggen?
  Maar al snel was ik terug in de realiteit. Klopt het wel wat Beatrix ons via haar spreekbuis wil doen geloven en is op zich het moment niet wat vreemd?
  Dit heeft een al even vreemde voorgeschiedenis.

  Tijdens de informatie van het inmiddels drie maanden oude kabinet laat Beatrix zich via Ruud Lubbers ontvallen dat zij Rutte als premier een 'risicovolle' vindt. Ik kan die onbestraft gebleven uitglijder van Lubbers niet los zien van wat Oosterhuis nu doet.
  Hier is opzet van Beatrix in het spel.
   
  Ik ben een man van deze tijd, geniet van het heden en kijk reikhalzend uit naar de toekomst maar wil ook graag weten wat onze basis is. De geschiedenis van ons land laat mij niet koud. Dat het koningshuis gebouwd is op roof en onderdrukking en de nieuwe koning straks door vererving geld en macht heeft is mij, democraat in hart en nieren, een doorn in het oog. Maar een mens gedoogd wel eens wat, geleerd van de politiek.

  De meeste mensen weten het, zeker degenen die bij de Koningin op de thee gaan. Je brengt niets naar buiten van wat de Koningin tegen je gezegd heeft. Immers, zij valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de premier (Rutte) en kan zichzelf niet verdedigen in het publieke debat.
  De minister-president op zijn beurt kan niet voor iedere opmerking van de Koningin naar de kamer komen en dat zou zeker gebeuren als de Koningin regelmatig haar mening zou geven over maatschappelijke kwesties.
   
  Dan is daar ineens Arend-Jan Boekestijn. Die laat wat flodders los over een gesprek met de Koningin, we hebben het over 2010, voor Lubbers, voor Oosterhuis. Boekestijn wordt zijn redelijk onschuldige uitglijder flink aangewreven en verdwijnt van het politieke toneel. Je zou zeggen, als je het al niet wist, dat weet je het nu, over je 'tete a tete' met de dame in het paleis doe je geen mededelingen.
   
  Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat zwaargewichten als Lubbers en Oosterhuis, die tot de vriendenkring van Koningin Beatrix gerekend worden, zich uitlaten over niet zomaar iets maar over zwaar beladen kwesties?
  Lubbers over de eventuele geschiktheid van een beoogd premier en Oosterhuis over de leider van de tweede partij van Nederland, Wilders?
   
  Deze mannen weten dondersgoed wat ze doen. Zij zijn de spreekbuis van Beatrix die zelf haar mond moet houden omdat ze anders met diezelfde Rutte en Wilders te maken krijgt. Door twee muppets te gebruiken waarvan zij met haar hand de mond laat bewegen ontloopt zij de hoon van de Tweede Kamer maar maakt zij het volk onomwonden duidelijk wat zij vindt.
  Met hoop op meer.
   
  Dat een aantal politieke partijen, onder aanvoering van GroenLinks, dit aangrijpen om kamervragen te stellen geeft blijk van weinig politiek besef. Maar wat wil je ook. De NOS brengt dit als wereldnieuws terwijl er van 'hoor en wederhoor' geen sprake is geweest. Beatrix kan niets gevraagd worden en Wilders en Rutte kregen van de nationale omroep de kans niet.
   
  Rutte en Wilders worden in één pennenstreek neergezet als censureerders. Oftewel een soort Mubarak en Kadaffi. Daar zijn we mooi klaar mee, landgenoten.
   
  De oplossing ligt voor de hand. Wat mij betreft mag het gehele koningshuis opgedoekt worden maar een voor iedereen meer acceptabale oplossing ligt voor de hand. Maak de verantwoordelijkheid van de Koningin geen staatskwestie maar een persoonlijke. Zij mag dan zeggen wat zij wil en kan er ook rechtstreeks op worden aangesproken als iemand het niet zint.
  Rutte is er van af en mannen van kaliber hoeven niet meer 'misbruikt'  te worden want of Beatrix roept direct Oosterhuis op het matje of ze doet afstand van de troon.
  Zo niet dan is een vooropgezet plan om Rutte en Wilders te beschadigen bewezen en zijn Oosterhuis en Lubbers voorgoed gedwiskwalificeerd.
   
  Tenslotte kun je je nog afvragen waarom juist nu en niet net na kerst deze koninklijke frustratie naar buiten komt. Niet omdat Oosterhuis en Beatrix elkaar vorige week nog hebben gezien. Dat was al eerder en om na twee maanden nog eens door te kauwen op een drol van vorig jaar, dat zie ik de Koningin nu ook weer niet doen.
  Het heeft er alle schijn van dat Beatrix zo vlak voor de verkiezingen een duit in het zakje wilde doen als lijstduwer. Geen enkele andere logica gaat namelijk op.

  En ik maar denken dat alleen de politiek stinkt.
  Lees meer...
  Volkert van der Graaf doodde op 6 mei 2002 Pim Fortuyn, politicus en beoogd premier.
   
  De moord vond plaats nog voordat de Tweede kamer verkiezingen een zeer vermoedelijke politie aardverschuiving teweeg konden brengen.
   
  Wie hadden belang bij de dood van Fortuyn? De meest fantastische verhalen doen de ronde. Twee vragen die bij mij altijd zijn blijven hangen zijn:
  1. In welke kringen verkeerde Folkert dat niemand hem er vanaf heeft kunnen houden de moord te plegen? Immers, hij kon toch weten dat zijn daad zinloos zou zijn. Is hij er dus toe aangezet of handelde hij alleen?
  2. Hoe is het mogelijk dat hij zo snel is opgepakt door een arrestatie-eenheid die precies daar stond waar Volkert vooraf van had berekend dat dat zijn beste ontsnappingsroute was?
  Als beide vragen beantwoord zijn weet je wie er werkelijk achter de moord zat, ook ik ga er dus van uit dat hij dit allemaal niet zelf heeft uitgebroed.
  Maar goed, hij werkt opgepakt en veroordeeld. Een snelle rekensom leert dat hij in 2012 vrij zou kunnen komen en dat proefverloven in 2011 toegestaan kunnen worden. Heeft dat zin? Is er kans op herhaling? Hoe lang leeft hij als hij vrij komt? En wat kan hij vertellen over hoe hij tot zijn daad is gekomen?
   
  OF IS FOLKERT AL VRIJ!

  Iemand beweert eind 2010 een man te hebben gezien die zij herkende als Folkert van de Graaf. Dat was niet in Nederland. Het zou gaan om iemand die zich in een flat bevond met tenminste twee andere mannen. Er zou bezoek zijn geweest van een vrouw en een persoon die slecht ter been was, of dit een man of vrouw betrof was niet duidelijk omdat deze, waarschijnlijk, oudere man of vrouw, een jas droeg met grote capuchon.
   
  Verdere waarneming heeft er niet plaatsgevonden omdat ze er ook slechts op bezoek was en daags na het treffen terug naar Nederland zou reizen. Pas 's avonds realiseerde zij wat zij wellicht gezien had maar stond er verder toch niet zo bij stil.
  Totdat er iets in een blad stond wat totaal niet met Van de Graaf te maken had maar waarin uit de doeken werd gedaan hoe een langgestrafte wordt voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. Soms wel anderhalf jaar voor de vrijlating vinden er begeleide proefverloven plaats.
   
  In mijn rekensom (2011 proefverloven Van de Graaf) is het niet uit te sluiten dat de kerstdagen gebruikt zijn om Volkert een eerste kennismaking met de vrije frisse lucht te gunnen. Wellicht wel een korte hereniging met zijn familie.
   
  IS HET SLIM HEM IN NEDERLAND VRIJ TE LATEN?
   
  Je kunt je afvragen welk leven Volkert staat de wachten. Hij heeft zijn straf uitgezeten dus feitelijk is hij een vrij man die begeleid moet worden naar een volledige en volwaardige terugkeer in de maatschappij. Zal hem dat ook gegund zijn. Vermoord zal hij niet worden maar hoeveel mensen zullen hem de huid volschelden als ze hem zien? Sommigen zullen welicht de daad bij het woord voegen als hij bedreigd wordt.
   
  In een democratische rechtstaat niet goed te praten maar hoe kan dit gaan? Volkert is na zijn vrijlating een burger net als u en ik, alleen met een ander verleden maar daarvoor heeft hij zijn straf gehad en uitgezeten.
  De staat is de hoeder van de maatschappij en haar burgers dus ook van Volkert van de Graaf. Hem in het buitenland onderbrengen met een nieuwe identiteit is menselijk gezien voor iedereen het beste. Geheel afgezien of je hem de rust gunt, ik beschouw dit puur zakelijk.
   
  BIJKOMEND VOORDEEL
   
  Als je een nieuw leven mag beginnen horen daar veel randvoorwaarden bij. In het geval van Volkert van de Graaf heeft hij er zelf alle belang bij zich gedeisd te houden. Mocht er inderdaad sprake zijn van een complot dan zijn ook zijn medeplichtigen verzekerd van zijn stilzwijgen.
  Maar ach, wie zou Volkert van de Graaf nog geloven? Het verhaal dat hij dus al af en toe vrij rondloopt en in 2012 definitief 'verdwijnt' naar een ander land wordt met de seconde aannemelijker. Welke onderzoeksjournalist durft het aan te roeren in dit akelig stinkende potje of is de kring van mensen die werkelijk weet wat er gebeurd is groter dan wij allemaal denken?
   
  DE TIJD ZAL HET LEREN.
  ONDERTUSSEN HOUD IK MIJ WARM AANBEVOLEN VOOR UW MENING EN SUGGESTIES
  Lees meer...
  Wat roept die Welten nu weer? "Als er een boerkaverbod komt ga ik dat niet naleven", hij (u weet wel, die omhoog gevallen provinciaal die een apenpakkie aan mocht trekken omdat Amsterdam een politiebaas zocht die vooral niet teveel zou tegenstribbelen) zegt "niet altijd een verlengstuk te kunnen zijn van de politiek".
   
  He?
   
  Laat ik nu denken dat beleid in Den Haag gemaakt wordt en door de wetsdienaars (!) dient te worden uitgevoerd. Mis. Maar laten we die lijn eens doortrekken, ik heb eigenlijk niet zo'n zin meer om BTW te betalen over de energieheffing op mijn Nuon rekening. En belasting betalen, nee, daar heb ik het eigenlijk ook wel mee gehad.
  Stoppen we ook maar gelijk mee dan, zo makkelijk is dat volgens onze blauwe oppersmurf.
   
  Capo Welten denkt dat hij wat te melden heeft. Ik denk dat hij maar eens moet uitleggen waarom er viespeukjes rondlopen op kinderdagverblijven waar al jaren meldingen over zijn dat er iets niet in de haak is.
  En dichter bij huis beste mijnheer Welten, wanneer hoor ik eens iets over de daders van aanranding van mijn dochter en nichtje door twee..., nou ja, u kunt het wel raden he? Ach gut, dat is u niet bekend? Klopt ook wel. Geen aangifte van geweest. Vreemd he?

  Hoepel lekker op naar Groningen man en neem het halve korps mee want dat zijn Weltenklonen (op zijn plat Amsterdams: bange poepers.)
  I rest my case.
  Lees meer...
  Realiteitszin heet dat geloof ik. Als je er op een gegeven moment achterkomt dat doorgaan geen zin meer heeft.
   
  Toen het in 2001 duidelijk werd dat Rosenmöller niet verder zou gaan reiken dan de tien zetels die hij in de tas had zitten en Paul veel bedreigingen aan zijn adres kreeg gaf hij plots het stokje over aan een ander.
  Onder aanvoering van Rosenmöller moest GL het afleggen tegen nieuwkomer Pim Fortuyn, de partij was meer met de LPF bezig dan met zichzelf waardoor tien procent van de voormalige GL kiezers vervolgens de partij letterlijk links lieten liggen.
  Rosenmöller maakte plaats voor nieuw bloed.
   
  Weinigen zullen nog weten hoe dat ging. Maar Femke was niet lang daarvoor overgestapt van de PvdA naar GL, binnen de partij zag men eenvoudig weg te weinig talenten om Paul Rosenmöller op dusdanige wijze op te volgen dat er meer zetels binnengehaald konden worden.
   
  Al in die tijd voelde GL wel wat voor regeringsdeelname, dat was ook een van de redenen dat de PPR, PSP en CPN samensmolten. Er was simpelweg geen groot genoeg links machtsblok. Milieu was hip dus de naam was snel gekozen: GroenLinks. Nu nog een aansprekend leider.
   
  Als een komeet schoot de carrière van Femke omhoog, bij de bepaling wie de kar moest trekken was zij de enige kandidaat die ook unaniem werd gekozen als opvolger van Paul.
   
  De geschiedenis herhaalt zich. Paul verloor een van de elf zetels, dat zakte onder Femke verder weg naar 8, later zelfs 7. Pas nadat Wilders de zegekar van 2010 voor zich op leek te gaan eisen steeg GL in de peilingen naar historisch ongekende hoogte.
  Doordat Wouter Bos door de PvdA werd ingeruild voor oudgediende Cohen wipten alle potentiële GL kiezers direct weer terug en maakten de PvdA tot net niet de grootste partij van Nederland.
  GroenLinks bleef met de kater zitten want de polls werden niet verzilverd en de partij kwam op tien zetels. Hetzelfde aantal als waar Paul Rosenmöller de club mee had achtergelaten.
   
  Ik zei al, de geschiedenis herhaalt zich. Binnen de partij is wederom onvoldoende talent of aansprekend gezicht om de kar te trekken dus is Jolande Sap als een nieuwe raket gelanceerd om na amper 2,5 jaar lidmaatschap de partij naar een hoger plan te tillen.
  Zij is nu als enige kandidaat unaniem gekozen, net als Femke acht jaar eerder lukte. Het lijkt alsof het gedachtegoed van Marcus Bakker nog altijd hoog in het vaandel staat bij GL.
   
  Als GL nu eens na gaat denken over wie ze bij de komende parlements-verkiezingen voor de klas willen zetten en zich puur en alleen met de eigen beginselen en programmapunten bezig gaat houden in plaats van de naam Wilders constant in de mond te nemen kan het wellicht nog eens wat worden.
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl