rscholte.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  SEO
   

   
  Bijdrage leveren?
  Reageer en ik zet
  hem erbij!
   
  Kijk ook op:

   
  Laatste artikelen
  Realiteitszin heet dat geloof ik. Als je er op een gegeven moment achterkomt dat doorgaan geen zin meer heeft.
   
  Toen het in 2001 duidelijk werd dat Rosenmöller niet verder zou gaan reiken dan de tien zetels die hij in de tas had zitten en Paul veel bedreigingen aan zijn adres kreeg gaf hij plots het stokje over aan een ander.
  Onder aanvoering van Rosenmöller moest GL het afleggen tegen nieuwkomer Pim Fortuyn, de partij was meer met de LPF bezig dan met zichzelf waardoor tien procent van de voormalige GL kiezers vervolgens de partij letterlijk links lieten liggen.
  Rosenmöller maakte plaats voor nieuw bloed.
   
  Weinigen zullen nog weten hoe dat ging. Maar Femke was niet lang daarvoor overgestapt van de PvdA naar GL, binnen de partij zag men eenvoudig weg te weinig talenten om Paul Rosenmöller op dusdanige wijze op te volgen dat er meer zetels binnengehaald konden worden.
   
  Al in die tijd voelde GL wel wat voor regeringsdeelname, dat was ook een van de redenen dat de PPR, PSP en CPN samensmolten. Er was simpelweg geen groot genoeg links machtsblok. Milieu was hip dus de naam was snel gekozen: GroenLinks. Nu nog een aansprekend leider.
   
  Als een komeet schoot de carrière van Femke omhoog, bij de bepaling wie de kar moest trekken was zij de enige kandidaat die ook unaniem werd gekozen als opvolger van Paul.
   
  De geschiedenis herhaalt zich. Paul verloor een van de elf zetels, dat zakte onder Femke verder weg naar 8, later zelfs 7. Pas nadat Wilders de zegekar van 2010 voor zich op leek te gaan eisen steeg GL in de peilingen naar historisch ongekende hoogte.
  Doordat Wouter Bos door de PvdA werd ingeruild voor oudgediende Cohen wipten alle potentiële GL kiezers direct weer terug en maakten de PvdA tot net niet de grootste partij van Nederland.
  GroenLinks bleef met de kater zitten want de polls werden niet verzilverd en de partij kwam op tien zetels. Hetzelfde aantal als waar Paul Rosenmöller de club mee had achtergelaten.
   
  Ik zei al, de geschiedenis herhaalt zich. Binnen de partij is wederom onvoldoende talent of aansprekend gezicht om de kar te trekken dus is Jolande Sap als een nieuwe raket gelanceerd om na amper 2,5 jaar lidmaatschap de partij naar een hoger plan te tillen.
  Zij is nu als enige kandidaat unaniem gekozen, net als Femke acht jaar eerder lukte. Het lijkt alsof het gedachtegoed van Marcus Bakker nog altijd hoog in het vaandel staat bij GL.
   
  Als GL nu eens na gaat denken over wie ze bij de komende parlements-verkiezingen voor de klas willen zetten en zich puur en alleen met de eigen beginselen en programmapunten bezig gaat houden in plaats van de naam Wilders constant in de mond te nemen kan het wellicht nog eens wat worden.
   
  Lees meer...
  Het voorkomen van het verhogen van de BTW op kaartjes lijkt het meest wenselijke en tegelijkertijd hoogst haalbare voor de oppositie in Nederland.
   
  BTW betekent 'belasting op toegevoegde waarde'. Dus, als die winst niet zo gigantisch zou zijn in grote delen van de cultuursector zou ook die sprong van 6 naar 19% niet veel uit hoeven maken.
  Stel dat een kaartje 30 euro kost en de kostprijs 25, dan is de toegevoegde waarde vijf euro. De verhoging in prijs met een hoger BTW tarief zou dan 13% van die 5 euro zijn, oftewel 65 cent.
  In procenten is dat 2 (!) TWEE PROCENT!
   
  Maar nu de nutsvoorzieningen. Wist u dat een derde (33 procent dus) van het bedrag dat u betaalt voor gas en licht op gaat aan belastingen? Waarom maakt niemand zich daar eens druk om?
   
  En wat dacht u van de ICE save affaire. IJsland mag er een halve eeuw over doen om het door de Nederlandse belastingbetaler voorgeschoten bedrag terug te betalen tegen een vast rente-percentage van drie procent.
   
  Dat moet u eens proberen, geld lenen tegen drie procent en dat voor zo'n lange vaste termijn. Maar het mooiste komt nog. Als u meer dan 20.000 euro op de bank heeft moet u daar vermogensbelasting over betalen, de overheid gaat er van uit dat u 4% rendement maakt en daar moet u 30 procent belasting over betalen.
  Diezelfde overheid dus die maar drie procent maakt op haar geld verwacht van u vier procent 'makkelijk' te kunnen behalen.
   
  En die staatsbank, u weet wel, ABN/ AMRO Fortis, geeft nog geen eens twee procent aan rente! Rara politiepet denk ik dan.
   
  De moraal van dit verhaal is dat we de cultuursector niet controleren maar wel willen financieren terwijl ergens anders veel meer geld valt te halen. Als de belastingen op gas en licht (tenslotte een eerste levensbehoefte) lager zouden zijn zou iedereen daar voordeel bij hebben.
  Indirect moet ik nu meebetalen aan overgesubsidieerde kunst. Ik heb net de kaartjes binnen voor DeLaMar: 60 euri per stuk. Als iets goed is betaal ik er graag voor. Voor experimenteel gepruts liever niet en laat politiek Den Haag dat nu juist wel willen, enerzijds met gelddonaties en anderzijds met het lagere BTW tarief.
  Lees meer...
  Weet iemand waarom die middelste R niet meer in Burgemeester zit?
  Lees meer...
  Papieren welvaart (door Albert Spits)
   
  Inleiding: Spits borduurt voort op zijn terechte constatering (zie het vorige artikel op deze pagina) dat er geen metaaldekking (goud etc.) meer is voor het geld dat in omloop is. Hierdoor is een 'papieren welvaart' ontstaan, of, zoals ik het noemde 'leven van virtueel geld'.
    
  Sinds 2007 hebben we kunnen merken dat er een einde is gekomen aan deze papieren welvaart. Deze welvaart werd gefinancierd met fiatgeld en krediet via het kartel van centale banken en bankwezen. De waarde van dit fiatgeld verdwijnt zienderogen en doet zich voor als deflatie, dat wil zeggen alle bezittingen die gefinancierd zijn met papier dalen enorm in waarde.
   
  De aandelenbeurzen reeds vanaf 2000 en nu ook de huizenmarkt vanaf 2006. De obligatiemarkten zullen over circa twee tot drie jaar volgen. Feitelijk is het systeem van fiatgeld, opgedrongen door de overheid op een mislukking uitgelopen. Het grote probleem is dat men dit bij de overheid en politiek nog niet beseft. Panisch probeert men de verloren ‘welvaart’ weer te reanimeren, maar als eenmaal de zeepbel is gebarsten dan kan het niet meer worden hersteld, zoals Ludwig von Mises in zijn boeken Human Action (1949) en voordien Nationalökonomie (1940) duidelijk stelde.
   
  De economische crisis is hiervan een direct gevolg en men dient toch deze crisis te moeten uitzitten, alvorens de economie een herstel zal doormaken. De schulden, waarmee de wereld nu zijn opgezadeld dienen te worden gesaneerd en dat vergt een periode van economische inkrimping en een terugkeer naar de oorspronkelijke waarde, zodat de ‘gebakken lucht’ welke is opgebouwd over de laatste decennia eruit kan worden geperst. 
   
  Juist die ingrepen die overheden nu doen zorgen er voor dat de crisis veel langer duurt dan anders het geval is.
  Lees meer...
  Ik verbaas me over hoe weinig besef er in Nederland is dat de crisis nog lang niet voorbij is, misschien zelfs wel pas op het punt van beginnen staat. Zelf heb ik last van de ellende die door banken is aangericht maar dat doet er verder niet toe. Wat ik het meest kwalijke vindt is dat de politiek het heeft laten gebeuren en geen enkele maatregel heeft genomen de oorzaken weg te nemen.
   
  Oorzaak en gevolg
  De titel dekt straks de lading, wacht heel even. Er zijn drie oorzaken die de crisis hebben doen ontstaan:
  1. banken en verzekeraars waren gescheiden, dat werd opgeheven. Hierdoor konden grote financiele instellingen producten verzinnen waaraan ze geen buil konden vallen, bovendien waren er vangnetten als de depositoregeling en de hypotheekgarantie
  2. de dekkingsgraad bij pensioenfondsen (die hebben het meeste geld dus fluctuaties daar hebben grote invloed op financiele markten) was vroeger 40/40/20. Men mocht 40% risico-volle beleggingen aangaan, 40% obligaties met nauwelijks risico en 20% tegen rente wegzetten. Dat werd 80/20, u mag raden welke dekking wegviel
  3. er was totaal geen controle op wat iemand mocht lenen, de BKR werkte totaal niet, je kon zomaar twee credit-cards, een hypotheek en auto op afbetaling hebben terwijl je dat niet kon betalen. In landen als de VS was dit erger dan in Nederland maar ook binnen Europa leek alles maar te kunnen.
  Waar kwam die kortzichtigheid vandaan?
  Meedoen, puur en alleen omdat de een het doet doe ik maar mee. Bush is begonnen met het stimuleren van banken om aan werkloze Mexicanen hypotheken te verstrekken want de huizenprijzen zouden toch wel stijgen. Die denkfout is klakkeloos overgenomen en doorgekopieerd want iedereen wilde een hapje van de grote taart.
  Uiteindelijk zou dit het grootste piramidespel ooit worden want we weten allemaal wie uiteindelijk de rekening gepresenteerd kreeg: u en ik. De burger vormt altijd het sluitstuk.
   
  Virtueel geld
  De dekkingsgraad had ik het al even over. Maar erger is nog dat banken slechts 8% van het geld waarme ze handelen ook daadwerkelijk in kas hoeven te hebben. Als er maar onderpand is. Daarom ging het dus mis, toen dat onderpand minder waard werd. Met name grondstoffen en huizen daalden in prijs, banken zagen hun geld verdampen, geld dat ze helemaal niet hadden.
   
  Zo kan het gebeuren dat een bank omvalt, puur en alleen omdat ze het geld niet hebben waarmee ze handelden. En u raad het al. Er is niets veranderd aan het systeem voor pensioenfondsen en banken.
  Er zal dus ook niets veranderen. Virtueel geld verdwijnt en de burger mag met harde pegels de gaten dichten.
   
  Dan terug naar de titel
  De crisis slaat in zuidelijke landen hard om zich heen. Daar zie je weinig van in Nederland maar wie in Italie, Spanje of Griekenland is geweest zal het beeld herkennen. Minder toeristen, meer jongeren werkloos, veel buitenlanders op straat die proberen wat aan de man te brengen.
  Dat varieert van telefoons tot rozen. Noem het maar op, het is op straat te koop. Daar komt bij dat er veel leegstand is. Onlangs liep ik door Barcelona en het is gewoon schrikbarend hoeveel winkeltjes de rolluiken niet meer optrekken. Maar ga je dan naar de wat grotere straten en naar de populairdere buurten dan zie je overeenkomsten met Amsterdam.
   
  De huizenprijzen zijn daar nauwelijks dalende, yuppen springen op de leegkomende appartementen, hetzelfde zie je met de Pijp in Amsterdam gebeuren. Dit gaat ten kosten van de oorspronkelijke bewoners maar goed, laat we het erop houden dat dat gezonde marktwerking is.
   
  Maar waar liggen de verschillen
  Barcelona is een wereldstad met een enorme aantrekkingskracht op toeristen. Zeker, er liggen ook straten open, er zijn tal van bouwwerken maar je hebt er als toerist minder last van. Iedere keer als je in Barcelona komt sta je weer versteld van de snelheid waarmee iets gebouwd is.

  Het stadsbestuur (overigens kleiner dan die in Amsterdam) luistert goed naar ondernemers in de 'circulo economia'. Politiek en bedrijfsleven zijn bewust nauw met elkaar verweven. In Nederland doen we krampachtig dat gescheiden te houden met als gevolg fraude omdat ondernemers vrij spel hebben.
  Spanje heeft de naam (net als Italie en Griekenland overigens) corrupt te zijn. Maar wie heeft daar het meeste last van? Niet de burgers want onderling wordt er afgesproken dat als er commercieel gebouwd wordt er ook sociaal gebouwd moet worden, in Nederland komt dat nauwelijks van de grond met als gevolg dat de 'gewone' Amsterdammer hoge huren gepresenteerd krijgt.
   
  Ook de overheid heeft er weinig last van want diezelfde overheid is een verlengstuk van het bedrijfsleven. Er worden grote projecten  aangepakt maar wel gelijk met man en macht afgemaakt. Als je, zoals in Amsterdam, op afstand staat dan verzin je voor het een klaar is weer het volgende project.
  Voor je het weet zit je in een dorp als Mokum met 200 bouwprojecten, Te absurd voor worden natuurlijk. Het overschot aan beslissers (lees: nutteloze ambtenaren) leidt tot een overvloed aan regeltjes die door een andere ambtenaar weer moeten worden gecontroleerd.
   
  Barcelona heeft zich sinds 1992 (Olympische Spelen) enorm ontwikkeld, in amper twintig jaar heeft deze metropool een ware metamorfose ondergaan. Als ik naar Amsterdam kijk zitten we alleen door het metro-debacle van Cohen en Dales al twintig jaar met opengebroken straten. Om op het Haarlemmerplein een blokje huizen te zetten steggelt men al dertig jaar.
   
  Ik hou van beide steden. Maar als iemand mij vraagt ze te typeren zeg ik van Barna: wereldstad, van Mokum: ik woon al mijn leven lang in een bouwput. Ik hoop dat met het opheffen van de stadsdelen ook het besef komt dat besluitvorming anders moet, betrek burgers en bedrijfsleven meer bij je plannen. Het zal:
  • het draagvlak vergroten
  • de overlast beperken en
  • de offerbereidheid verhogen
  Nergens is het perfect, de leegstand in zuidelijke landen is enorm. Maar in Nederland houden we kunstmatig de schijn op dat het allemaal wel goed komt. Als de beleidsbepalers echt om zich heen kijken en echt betrokken zijn dan kijken ze over de landsgrenzen en eigen belangetjes heen.
   
  Lees meer...
  Ik heb een wat rare vraag. 
   
  Van Wim kreeg ik een mailtje of ik foto's had van hoe een typisch Amsterdams huis er in de jaren vijftig uitzag, ik herinner me foto's van een huis aan de Brouwersgracht maar kan het niet meer terugvinden.
   
  Een oud filmpje van ome Willem uit de Jordaan is geweldig maar dateert van 1972. Ik zoek niet alleen foto's maar ook een woning (niet om te wonen maar om te bekijken en te fotograferen) die er nog net zo uitziet als 'zo lang mogelijk' geleden.

  HIER staan wat filmpjes van vroeger, helemaal onderaan ook een naar 'ome Willem'.
  Lees meer...
  Uit een rapport dat door een commissie op IJsland is gemaakt blijkt dat de DNB is voorgelogen over de kennelijke staat van ontbinding waarin deze Internet spaarbank zich destijds al zou bevinden.
   
  De miljoenen stroomden nog binnen toen er eigenlijk al geen zicht meer was op het nakomen van reeds aangegane verplichtingen. De DNB zal hier blij mee zijn want nu komt alle verantwoordelijk te liggen bij Icesave en de IJslandse centrale bank.
   
  Je kan ook concluderen dat de DNB alles voor zoete koek heeft aangenomen en Nederlanders zaken liet doen met een bank waarvan het allerminst vast stond of deze wel solvabel en controleerbaar was.
   
  Het is jammer dat Bos straks Wellink misschien opvolgt temeer zij beiden als de grote boosdoeners uit de bus zullen komen als de onderste steen nog eens boven komt. Voor al die spaarders die destijds hun geld niet onderbrachten bij Icesave maar kozen voor een degelijke Nederlandse bank is het extra zuur: die mogen indirect meebetalen aan het debacle.
  Lees meer...
  Iedere keer als ik Cohen hoor orakelen denk ik: dat is zijn broer! Het bestaat toch niet dat deze 'know-no' zieltjes probeert te winnen met beleidsvoornemens die hij tijdens het uitoefenen van zijn ambt als burgemeester van Amsterdam afserveerde?
   
  Is dit dezelfde Job als we hier in Amsterdam hebben moeten gedogen? De passant die toekeek vanaf de zijlijn toen de NZ-lijn de stad aan de rand van het bankroet bracht?
   
  Ik noem één puntje: de PvdA heeft volgens Cohen burgers in de kou laten staan door te roepen dat het allemaal wel meevalt met het 'donker kleuren' van wijken in grote steden. 
   
  Cohen voorziet blijkbaar een coalitie waarbinnen afspraken (lees: concessies) worden gemaakt zodat hij zijn slappe beleid als burgemeester kan doorkopieren als vice-premier en niet aangesproken hoeft te worden op verkiezingsbeloftes en -retoriek.
   
  I rest my case.
  Lees meer...
  Een van de markantste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet is David Vos. Helaas is hij vrijdag 26 maart 2010 overleden. Ik heb een aantal unieke foto's van David gemaakt. Het toont de 'bon vivant' David Vos.
   
  Zijn jeugdige geest, uitstraling en levenswijze zullen mij lang bijblijven. Ik deel de foto's graag met een ieder omdat ze zo 'David' zijn.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Mensen die alle foto's willen hebben kunnen mij (René) mailen: davidvos@rscholte.nl
   
   
  Lees meer...
  Ergens begin deze eeuw sprak ik een investeerder van het bedrijf Fifth Force waar Roel Pieper leiding aan gaf en waar Jan Sloot de grote inspirator was. De fascinatie was er niet direct maar die groeide door de jaren heen wel. Tot op de dag van vandaag houdt 'Jan Sloot' de gemoederen bezig. Mij in ieder geval.

  === Jan Sloot ===
  Hij was een technicus die beweerde een methode te hebben om films op kleine geheugendragers te plaatsen en zonder verlies aan kwaliteit af te spelen. Het ging niet om een compressietechniek waarbij de film tien of twintig keer kon worden 'ingekrompen'. Jan Sloot kon de omvang van een film terugbrengen tot wat nu een gemiddeld plaatje op een website weegt.

  === Roel Pieper ===
  Jan wist dat hij 'goud' in handen had maar had investeerders nodig, hij sprak met Philips. Niet bewezen, maar wel vaak beweerd, is dat Roel Pieper (destijds directeur bij Philips) persoonlijk veel zag in het 'kastje' van Jan Sloot maar Philips er niet bij wilde hebben.
  De deal bij Philips liet Pieper afspringen om vervolgens ontslag te nemen en voor zichzelf te beginnen met als eerste project: Jan Sloots' uitvinding.

  === Eric Smit - de broncode - het boek ===
  Deze onderzoeksjournalist stelt dat Pieper dubbel spel heeft gespeeld. Jan Sloot vertrouwde zelfs zijn eigen vrouw niet dus ook de relatie met Pieper en de investeerders was verre van ideaal. Uit een e-mail zou blijken dat Philips wel degelijk interesse had maar na een sessie met Jan Sloot alsnog afhaakte.
  Die sessie zou 'doorgestoken kaart' zijn geweest van Pieper om Philips buiten spel te zetten en hemzelf vrij spel te geven. De beschuldigingen van Eric Smit zijn nooit echt weersproken door Roel Pieper.

  === Megadeal ===
  Jan Sloot toont zijn uitvinding aan investeerders, waaronder ABN AMRO, die achter elkaar bereid zijn miljoenen in de ontwikkeling te steken. Grote namen in Silicon Valley voorspellen dat Jan Sloot de rijkste man 'ooit' zal worden.
  De dag voordat Jan zijn handtekening zet valt hij dood neer in zijn tuin.

  === Vreemde omstandigheid na Jans' dood ===
  Ik heb een foto gezien van de plek waar Jan Sloot dood werd gevonden. Wat niemand kan bewijzen maar wel vreemd is, is de omstandigheid zoals Jan Sloot werd aangetroffen. Een hek van kippengaas was van bovenaf ingedeukt, normaal gesproken zakt iemand die een hartaanval krijgt in elkaar en veert niet eerst op.
  Als je tegen een hek aanvalt is het vanuit het midden ingedeukt.

  Is Jan overvallen in zijn kamer door een bekende, immers, de deur was niet geforceerd maar wel leeg? En is Jan van het balkon van zijn kamer gegooid?. Dat zou verklaren dat de kamer leeg was, de deur niet geforceerd en het gaashek in de tuin van bovenaf ingedeukt.

  Ook de plek op zich is vreemd. Een tuin (de buitenlucht) is niet direct een plek waar je je dermate opwindt dat je een hartaanval krijgt.
  Over het hoe en waarom is verder niets te vinden. Mijn beweringen over de omstandigheden waarin Jan werd gevonden worden nergens omschreven of lijken te zijn onderzocht.

  === Het zenuwcentrum van Jan Sloot ontmanteld ===
  Jan was niet gezond, het is niet uitgesloten dat hij de spanning niet meer aan kon. De een zegt omdat hij een charlatan zou zijn geweest, de ander omdat hij paranoide was en er zijn dus boze tongen die beweren dat Jan Sloot vermoord is.

  Jan had een code, die is nooit gevonden. Hij werkte op zolder, thuis, het was er altijd een chaos, bergen papier en electronica. Zelfs zijn vrouw mocht er niet komen. De dag dat Jan dood werd gevonden brak zijn zoon de kamerdeur open. Het was er netjes, alles was opgeruimd, of beter gezegd: weg.

  === Kastjes (niet een dus, maar twee) niet te kraken ===
  Jan Sloot had een kastje om te coderen en een om te decoderen. Hij plaatste een film op een stick via het ene kastje en speelde deze af via een tweede kastje. Roel Pieper heeft het decodeerkastje, het codeerkastje niet.
  Jan Sloot beweerde tegenover zijn zoon dat hij Pieper ervan verdacht zijn kastje te hebben gekraakt, dat zou Jan hebben kunnen zien aan de harde schijf die in het kastje zat. Waarom er een harde schijf in het kastje zat was een raadsel maar ik meen daar een antwoord op te hebben, ik kom daar nog op terug. Jan werd wantrouwender toen hij ook Roel Pieper niet meer volledig kon vertrouwen.

  === Waar is de code ===
  Velen beweren dat deze ooit zal opduiken. Wellicht ligt deze in de kluis van een groot mediabedrijf zoals ook vaak wordt beweerd van de vinding van de 'motor op water', ook de uitvinder daarvan stierf plotseling en er werd niets meer terug gevonden van zijn uitvinding. Boze tongen beweren dat Shell hierachter zit maar daarvoor is geen enkel bewijs.
  De code van Jan Sloot is niet af te leiden uit het decodeerkastje. Het codeerkastje en de beschrijving zijn nooit terug gevonden.

  === Bedrijf Pieper bestaat nog steeds ===
  De investeerder die ik ooit sprak zei iets waardoor ik meen te weten waarom het bedrijf Fifth Force nog steeds bestaat. Er zijn miljoenen gestoken in de onderneming door grote en kleine investeerders, door het bedrijf slapende te houden denken zij ooit nog eens iets van hun geld terug te zien.
  Ook zijn er veel aandeelhouders die destijds relatief weinig hebben geinvesteerd maar wat begin jaren 2000 veel waard is geworden. Dat was dus al na de dood van Jan Sloot!
  Mocht de code ooit opduiken dan moet er 'gedeeld' worden. Er wordt nog altijd gehandeld in aandelen van Fifth Force.

  === Het procedé van de broncode ===
  Tja, niemand weet dat maar als je alle eindjes aan elkaar knoopt zeggen de meeste geleerden dat het niet bestaan kan, het zou simpelweg onmogelijk zijn. Jan Sloot zei echter altijd, het is zo simpel dat iedereen het had kunnen bedenken.

  Wat is volgens mij de meest voor de hand liggende methode om te bereiken wat Jan Sloot beoogde? Net als het alfabet uit 26 letters bestaat kun je kleuren en geluiden definieren. Door een library aan te leggen van alle kleuren en geluiden heb je dus niet in elk geluid- en filmbestandje een eigen library nodig maar slechts een verwijzing naar de centrale data.

  Wat er dus moet gebeuren alvorens je ook daadwerkelijk een film kunt zien via een kleine geheugendrager is een film coderen zodat alle kleuren en geluiden zijn benoemd. Vervolgens vertoon je de film via een ander kastje waar de centrale database met alle voorkomende kleuren en geluiden in zit. Dit verklaart ook waarom er in het codeerkastje geen, en het decodeerkastje wel een harde schijf zat.

  Wetenschappelijk is mijn zienswijze (nog) niet te onderbouwen maar is dat niet met alle uitvindingen, immers, dan zou het ook geen uitvinding zijn. Begrijpelijk wat ik beweer wel en zelfs aanwijsbaar. Wellicht kent u het programma SHRINK!

  === Shrink ===
  Met Shrink kunt u een DVD kopieren maar tijdens het proces aangeven dat de ruimte die wordt ingenomen kleiner is dan het origineel. Hoe kan dit? Dat is op zich geen compressie zoals het wel genoemd wordt maar het is herdefinieren en -adresseren.
  Twee shots die achter elkaar zitten hebben vaak dezelfde achtergrond, die staat in beide shots stil, alleen de persoon op de voorgrond beweegt. Alle stilstaande kleuren zijn dus in elk shot identiek.
  Door die samen te voegen heb je voor de twee shots maar een achtergrond nodig. Gemiddeld genomen kan op deze wijze een film met factor vijf worden verkleind, zonder kwaliteitsverlies.

  Nu is de vinding van Jan Sloot nooit openbaar geworden en is er geen enkel bewijs dat hij het deed zoals ik hierboven omschreef maar Shrink maakt wel duidelijk dat het niet is uitgesloten dat je kleuren samenvoegt.
  Als je dat ook met geluid doet en al die beelden en geluiden centraal op een harde schijf zet kun je volstaan met het verwijzen van een bepaalde plek naar die centrale opslag. Het klinkt zo simpel dat het wel eens waar zou kunnen zijn.
  Je haalt alle 'zware' elementen uit alle films die je op de stick zet en plaatst deze in een kastje waar alle denkbare geluiden en kleuren zitten.
  Zo bestaat een film alleen nog maar uit een lang getal, oftewel, een txt bestand van een paar kilobyte.

  === Terug naar de basis ===
  Eigenlijk kun je het bovenstaande zien als een omslag van digitaal naar analoog, hiermee is verklaard dat er ook geen sprake is van compressie maar van herschikking en -plaatsing.

  === De broncode - de film ===
  De rechten van dit 'spannende jongensboek' zijn gekocht maar de film is er nooit gekomen.

  === En nu ===
  Er is nooit octrooi aangevraagd op de broncode. Wie heeft er belang bij het verstopt houden van de broncode en het codeerkastje? Niet de familie Sloot. Niet Roel Pieper. Niet de investeerders En zeker niet de consument.

  === Slotwoord ===
  Het bovenstaande bevat veel interpretaties van mijn hand waarbij ik me baseer op veronderstellingen en niet op onomstreden vaststaande feiten. Juist omdat er zoveel mysterie rondom Jan Sloot hangt blijf ik geloven in een misdrijf en complot.
  Ook denk ik dat mede daardoor de broncode, in tegenstelling tot wat velen nu beweren, nooit meer zal opduiken. 
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl